Vereniging Jonge Veteranenvjv

Het aantal veteranen in de Nederlandse Krijgsmacht stijgt explosief door de vele missies waaraan ons land heeft deelgenomen. Velen van hen verlaten na afloop van de contractperiode de Krijgsmacht en zoeken als veteraan aansluiting bij een vereniging zoals de Vereniging Jonge Veteranen.

De Vereniging Jonge Veteranen (VJV) is in 2007 opgericht en wil actief dienende, veteranen en familie van veteranen een plek bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen en zich thuis voelen. Daarnaast is de VJV een plek waar de veteranen, partners en familie van veteranen gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen.

Een hoop verenigingen voor veteranen zijn uitsluitend voor een bepaalde missie, of beperken zich tot een bepaald uitzendgebied. De VJV is van mening dat een vereniging voor veteranen open moet staan voor alle veteranen, ongeacht hun uitzending, crisisgebied of Krijgsmachtonderdeel. Dat wordt onderstreept door haar leden, die van alle Krijgsmachtonderdelen afkomstig zijn.  

De VJV is aangesloten bij het Veteranen Platform en opgenomen in het re√ľnieregister van het Veteranen Instituut.

Veteranen Loket

Telefoon: 088-3340000
Email: info@veteranenloket.nl

Vereniging Jonge Veteranen

p/a Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Email : info@jongeveteranen.nl
Website : www.jongeveteranen.nl

Inschrijving KvK : 01125164
(RABO)Bankrekening : NL46 RABO 0322 8741 06 
BIC : RABO NL 2U

Vfonds
© copyright Vereniging Jonge Veteranen 2007-2024 ©