20201307 Fakkeldefilé Eindhoven 2020


13 juli 2020 door Edo

het volgende bericht kregen wij van de organisatie:

Beste deelnemer aan het fakkeldefilé,
Het afgelopen jaar hebben we een hele mooie 75e herdenking van de bevrijding van Eindhoven mee
kunnen maken. Velen van u hebben daar aan bijgedragen, waarvoor nogmaals veel dank !
Wie had kunnen vermoeden dat de wereld er nauwelijks een half jaar later heel anders uit zou zien.
Wij hopen dat het corona virus u en uw dierbaren zo veel als mogelijk bespaard blijft !
Helaas heeft het virus de nodige gevolgen voor de herdenking van onze bevrijding van dit jaar.
Hoe we omgaan met (de ontsteking van) het bevrijdingsvuur is op dit moment nog onderwerp van
gesprek met de gemeente Eindhoven. Veel hangt af van de regels welke op dat moment gelden.
In goed overleg met de gemeente Eindhoven is echter al wel besloten om het defilé geen doorgang
te laten vinden, net als andere activiteiten van onze stichting zoals bijvoorbeeld onze jeugdreis naar
Bayeux en naar Auschwitz. Dit zijn vervelende en ingrijpende beslissingen welke wij niet graag
nemen. Zeker in een tijd als deze is het duidelijk dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. U zult het
echter wel met ons eens zijn dat gezondheid boven alles moet staan !
Wij hopen op een later tijdstip meer informatie te kunnen geven over de manier waarop wij de
herdenking van onze vrijheid dit jaar vorm geven maar spreken in ieder geval de wens uit dat wij u
volgend jaar – uitgaande van een genormaliseerde situatie – weer als deelnemer mogen begroeten
tijdens het defilé ter ere van de bevrijding van onze stad !

20200607 Evenementen 2020


7 juni 2020 door Edo

Covid19 houd de wereld in zijn greep. Langzaam aan komen er wat meer vrijheden maar evenementen met grotere groepen zijn tot 1 September niet toegestaan.

Hierdoor zijn de evenementen tot 1 September afgelast.

op de agenda voor 2020 staan nog:
5 September: Indië herdenking in Roermond.
5 September: Airborne Wandeltocht
18 September: Fakkeldefilé in Eindhoven
3 Oktober: VJV Familiedag
15 en 16 Oktober Bosbouwproject.

 

20200418 Nieuw bestuur


31 mei 2020 door Edo

In de ALV 2020, welke door de COVID19 situatie via een online meeting is gehouden, hebben de leden een nieuwe secretaris gekozen.

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit:
Voorzitter: Frans Geerlings
Penningmeester: Cees Nieuwpoort
Secretaris: Edo Alberts

20150225-Checkpoint thema: Geheimhouding


2 oktober 2015 door Ramon Bos

Geheimhouding

In het aprilnummer van Checkpoint willen we aandacht besteden aan het thema Geheimhouding en geheime operaties. Uiteraard niet met de bedoeling staatsgeheimen te onthullen, maar om te beschrijven wat het effect is van de aard van deze militaire inzet voor veteranen. Immers, het gaat om soms ingrijpende of aangrijpende ervaringen die (vrijwel) niet gedeeld kunnen worden.

De redactie van Checkpoint is op zoek naar veteranen die hier ervaring mee hebben en er (desgewenst anoniem) over willen vertellen of schrijven. Stuur uw reactie naar redactie Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen of checkpoint@veteranen.nu.

20150212-nkt-kruisweg-veteranen


12 februari 2015 door Ramon Bos

 

 

 

 

Uitnodiging

Den Haag/Huis ter Heide, februari 2015

Aan de Veteranen Verenigingen in Nederland,

Kruisweg voor veteranen op Goede Vrijdag, 3 april in Roermond

Op Goede Vrijdag 3 april 2015 om 15.00 uur organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie voor militairen, veteranen en hun gezinnen weer een Kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond.

Het is inmiddels een traditie geworden om op Goede Vrijdag in het Roermondse Kruiswegpark een kruisweg voor veteranen te organiseren. Dit jaar vindt al weer de achtste editie er van plaats.

De tocht start op vrijdag 3 april om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3 in Roermond en is behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden natuurlijk ook voor de parochianen van Roermond toegankelijk. De Kruisweg duurt ongeveer één uur.

Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, diaken Jules Post, zal de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de naastgelegen kapel In ‘t Zand. Van daaruit zal de wandeling langs de staties beginnen.

De wandeling wordt afgesloten met het leggen van bloemen bij het kruis in het park, waarbij tevens allen die voor het werk aan recht, orde en vrede het leven hebben moeten laten herdacht worden.

Na afloop is er, in het tegenover het park gelegen Café/restaurant Parkzicht, gelegenheid tot ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Bij slecht weer zal de Kruisweg in de Kapel worden gehouden.
Als u wilt deelnemen dan graag voor 27 maart a.s. een bericht met hoeveel personen u komt, dit in verband met de catering:

Dit kan via e-mail info@katholiekthuisfront.nl of telefonisch 06 54796857.

20141114 – Nieuwe webmaster


14 november 2014 door Ramon Bos

Het bestuur heeft besloten dat met ingang van vandaag 14 november 2014 Ramon Bos de nieuwe webmaster voor de Vereniging Jonge Veteranen zal zijn.

Ramon heeft voor meerdere partijen websites gebouwd en onder beheer en wij gaan er dan ook van uit dat we met een hem een goede opvolger gevonden hebben voor de vorige webmaster.

Wij wensen Ramon veel succes met deze benoeming

Patrick van Meenen

Voorzitter

Veteranen Loket

Telefoon: 088-3340000
Email: info@veteranenloket.nl

Vereniging Jonge Veteranen

p/a Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Email : info@jongeveteranen.nl
Website : www.jongeveteranen.nl

Inschrijving KvK : 01125164
(RABO)Bankrekening : NL46 RABO 0322 8741 06 
BIC : RABO NL 2U

Vfonds
© copyright Vereniging Jonge Veteranen 2007-2022 ©