De Vereniging Jonge Veteranen

…..is een vereniging door en voor veteranen, en hun gezin, die uitgezonden zijn op missie(s)

Dit kunnen vredesmissies en oorlogsmissies zijn geweest.

Als vereniging nemen wij deel aan diverse defilés, hier moet je denken aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen, het defilé op de Limburgse Veteranendag en natuurlijk het defilé op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag.

Hiernaast nemen wij deel bij de diverse dodenherdenkingen zoals op de Dam, de Grebbeberg in Rhenen en de herdenking op het ereveld in Loenen.

Elk jaar hebben wij een VJV Familiedag, een dag waarbij veel kan en niets moet. Gewoon gezellig samenzijn met medeveteranen en hun gezin.

De dag wordt altijd voorzien van een activiteit met sport en spel en ook aan de allerkleinste gezinsleden wordt gedacht.

Natuurlijk hebben wij als vereniging een Algemene Leden Vergadering die elk jaar plaatsvind.

Ook hebben wij diverse projecten zoals bijvoorbeeld een bosbouw project, waarbij wij een stuk bos bij de veteranen landgoed Vrijland bijhouden.

Ook via social media zijn wij actief d.m.v. een openbare FB pagina en een besloten FB groep, waar jij je ei kwijt kan als het even niet gaat, of juist als het wel goed gaat.

Een echte vereniging door en voor veteranen (en hun gezin)

Maar een missie kan diepe littekens achter laten, zowel fysiek als psychisch. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de veteraan zelf, maar ook voor zijn/haar partner en kinderen. Vooral partners spelen een belangrijke, maar een vaak onopgemerkte rol. Binnen de Vereniging Jonge Veteranen (VJV) wordt er aandacht besteed aan de rol van partners, kinderen en familie van veteranen..

Lotgenotencontact, herkenning en erkenning zijn binnen de Vereniging Jonge Veteranen (VJV) 3 belangrijke pijlers, waar de VJV zich op allerlei manieren voor zal inzetten. Daar gaat het om bij de VJV. Bij de reguliere hulpverlening vinden bijv. partners van veteranen vaak geen gehoor, waardoor ze het gevoel kunnen hebben alleen te staan met hun problemen. Een onterechte gedachte, zo vindt het bestuur van de VJV. Binnen de VJV wordt dan ook stilgestaan bij het netwerk achter de veteranen!

Ondanks dat er wijzigingen in het Nuldelijnsproject heeft plaatsgevonden (en nog steeds in ontwikkeling is) is het van belang dat daarom de weg naar deze hulp goed is/wordt aangegeven. Daarom is de volgende informatie van groot belang en bij tegenstrijdigheden moet dit gemeld worden bij het bestuur, zodat er onmiddellijk actie ondernomen kan worden. Het veteranenloket (valt onder het Veteraneninstituut te Doorn) is en blijft bereikbaar

Achter het zorgloket zitten verzorgingsgebieden waar hulp door zorgverleners inclusief de Maatschappelijke Dienst aanwezig is met een 24/7 dekking.

Wil je meer informatie, stel je vraag dan via  info@veteranenloket.nl

Heb je direct iemand nodig voor hulp bel dan het volgende nummer: 088-3340000 (Dit is het Nummer van het Veteranenloket wat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.

Veteranen Loket

Telefoon: 088-3340000
Email: info@veteranenloket.nl

Vereniging Jonge Veteranen

p/a Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Email : info@jongeveteranen.nl
Website : www.jongeveteranen.nl

Inschrijving KvK : 01125164
(RABO)Bankrekening : NL46 RABO 0322 8741 06 
BIC : RABO NL 2U

Vfonds
© copyright Vereniging Jonge Veteranen 2007-2022 ©