Lid worden

Na terugkeer van een uitzending is de aansluiting bij een veteranen vereniging doorgaans niet het eerste waar jonge veteranen van een jaar of 23 aan denken. Men richt zich natuurlijk eerst op zaken zoals loopbaan en gezin. Pas, als men decennia later gesetteld is, problemen krijgt of gewoon behoefte krijgt aan napraten gaat men elkaar weer opzoeken. Soms komt die behoefte al na enkele jaren, maar dan is dat doorgaans bij diegene die met echte traumatische problemen te kampen hebben omtrent de verwerking van de tijdens de missie opgedane ervaringen. Normaal gesproken begint men pas na vele jaren na te denken over een reünie of het opzoeken van de oude maten.

Het lidmaatschap van de VJV is voor alle veteranen beginnende bij de uitzending naar Libanon tot en met hedendaagse uitzendingen ongeacht welk Krijgsmachtonderdeel zij gediend hebben.

De kosten voor het lidmaatschap van de VJV bedragen 15 euro per kalenderjaar (1 jan-31 dec.) Wat krijgt u als lid van de VJV hiervoor:

  • Vrij gebruik van alle VJV internetfaciliteiten (website en toegang tot de besloten facebookgroep)
  • In verenigingsverband meedoen aan diverse landelijke activiteiten (defilés, gezinsdag en andere door de VJV georganiseerde activiteiten) maar ook individueel aan door het Veteranen Platform georganiseerde activiteiten

Wilt u lid worden, vul dan het formulier aanmelding lidmaatschap in.
Nadat u het formulier hebt ingevuld zult u hiervan een bevestiging per mail ontvangen. Daarin vindt u alle informatie over de betalingswijze van de contributie.
Let wel. De aanvraag van het lidmaatschap blijft max. 3 weken staan. Mocht u binnen die tijd de contributie nog niet hebben voldaan, dan vervalt de aanvraag en zult u zich opnieuw moeten aanmelden

Heeft U nog vragen over het lidmaatschap, dan kunt U contact opnemen met : leden@jongeveteranen.nl

Veteranen Loket

Telefoon: 088-3340000
Email: info@veteranenloket.nl

Vereniging Jonge Veteranen

p/a Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Email : info@jongeveteranen.nl
Website : www.jongeveteranen.nl

Inschrijving KvK : 01125164
(RABO)Bankrekening : NL46 RABO 0322 8741 06 
BIC : RABO NL 2U

Vfonds
© copyright Vereniging Jonge Veteranen 2007-2023 ©