De Vereniging Jonge Veteranen is opgericht in 2007. De VJV behartigd de belangen haar leden, en organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor haar leden en het gezin. De kosten voor bijv. deze activiteiten, het verenigingsblad en website worden gedragen door de contributie van de leden. Ook u als bedrijf, instelling, familielid of particulier kunt hieraan een bijdrage leveren,

Wilt u als sponsor of donateur de VJV ondersteunen?

Uw bedrijf of instelling kan sponsor van de VJV worden door een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 250 te storten op bankrekeningnummer NL46RABO0322874106 t.n.v. Vereniging Jonge Veteranen.

Wij stellen daar tegenover:

  • Vermelding uw bedrijf of logo (met link naar uw website) op de homepage van onze website
  • Vermelding van uw bedrijf in ons verenigingsblad “De jonge veteraan”
  • Mogelijkheid tot het bijwonen van evenementen van de VJV

Familieleden of particulieren kunnen donateur worden door middel van een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,-. op bankrekeningnummer NL46RABO0322874106 t.n.v. Vereniging Jonge Veteranen.

Wij stellen daar tegenover:

  • U ontvangt elk kwartaal het verenigingsblad “De jonge veteraan”
  • U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VJV

Veteranen Loket

Telefoon: 088-3340000
Email: info@veteranenloket.nl

Vereniging Jonge Veteranen

p/a Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Email : info@jongeveteranen.nl
Website : www.jongeveteranen.nl

Inschrijving KvK : 01125164
(RABO)Bankrekening : NL46 RABO 0322 8741 06 
BIC : RABO NL 2U

Vfonds
© copyright Vereniging Jonge Veteranen 2007-2022 ©